Företagshälsovård

Skräddarsydd företagshälsovård för att passa varje företags exakta behov och önskemål.

Vår företagshälsovård är tillgänglig till alla medarbetare på företag som har avtal med oss. Vi erbjuder professionell rådgivning och skräddarsyr kostnadseffektiva sjukvårdslösningar tillsammans med våra kundföretag. Vi har som mål att erbjuda den rätta hjälpen till både företag som helhet och till anställda på individnivå där vi är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Att satsa på förebyggande åtgärder för att företagets anställda ska må bra är ett uppskattat och viktigt arbetsgivaransvar. Det är dessutom betydligt mer lönsamt för företagen än att ta kostnaderna för sjukfrånvaro och reparera de skador som redan skett. Vi hjälper dig att skräddarsy en företagshälsovård som passar just ditt företag och era behov. Vi är en godkänd leverantör inom företagshälsovård hos Försäkringskassan.

Cordinator ingår även i nätverket Riksnära Företagshälsor. Det betyder att vi kan erbjuda företagshälsovård över hela landet via våra samarbetspartners. Hos företagshälsovårdens branschorganisationen Sveriges Företagshälsor kan du läsa mer om varför en bra partner inom företagshälsa är viktigt för alla arbetsgivare.

Basen i vår företagshälsovård är våra återkommande hälsokontroller (i både Linköping och Norrköping) med läkare och hälsosamtal med sjuksköterska. Utöver vad som ingår i dessa hälsoundersökningar kan företagen beställa tilläggstjänster efter behov och önskemål. Det kan t.ex. vara:

 • HR-stöd
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Rehabsamordning
 • Sjuk- och friskanmälantjänst
 • Förstadagsintyg
 • Kartlägga orsak till upprepad frånvaro samt rådgivning
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Uppföljning av den sjukskrivne
 • Vaccination
 • Arbets-EKG
 • Spirometri
 • Hörselkontroll
 • Synundersökning
 • Drogtest
 • PSA-prov
 • Ultraljud av hjärtat
 • Utbildning i första hjälpen, hjärt- & lungräddning
 • Cordinator Livsstilsanalys baserad på Firstbeats teknologi
 • Ergonomigenomgångar
 • Tillgång till specialistläkare
 • Dietist

Vi utför även lagstadgade medicinska hälsokontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2019:3 (tidigare AFS 2005:6) och vid behov utfärdar vi tjänstbarhetsintyg. Kontrollerna ska kontinuerligt förnyas med olika mellanrum och innehåll beroende på vad man arbetar med.
Medicinska kontroller ska anordnas vid:

 • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska anordnas vid:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm
 • arbete som innebär exponering för bly, kadmium, kvicksilver
 • arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete

Här hittar du beställningsblankett som du fyller i och tar med dig till oss vid utförande av medicinsk kontroll.

Mer information om nyheterna i AFS 2019:3 hittar du här på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs mer om vår företagshälsovård i Linköping här.

Läs mer om vår företagshälsovård i Norrköping här.

Vanliga frågor och svar om Företagshälsovård.

Kontakta gärna oss på Cordinator för frågor om innehåll, priser, aktuella datum etc.

  Bli avtalskund

  Som avtalskund hos Cordinator Medical Service har du tillgång och förtur till alla våra tjänster inom företagshälsovård. Vi anpassar innehållet efter varje företags behov.

  Kontakta mig