Företagshälsovård

Skräddarsydd företagshälsovård för att passa varje företags exakta behov och önskemål.

Bli avtalskund

Som avtalskund hos Cordinator Medical Service har du tillgång och förtur till alla våra tjänster inom företagshälsovård. Vi anpassar innehållet efter varje företags behov.

Kontakta mig

Vår företagshälsovård är tillgänglig för alla medarbetare på företag som har avtal med oss. Vi erbjuder professionell rådgivning och skräddarsyr kostnadseffektiva lösningar tillsammans med våra kundföretag. Vi utför hälsofrämjande åtgärder för företag och individ där vi är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskbedömningar gällande fysisk och organisatorisk arbetsmiljö är en viktig del inom företagshälsan. Att satsa på förebyggande åtgärder för att företagets anställda ska må bra är ett uppskattat och viktigt arbetsgivaransvar. Det är dessutom betydligt mer lönsamt för företagen än att ta kostnaderna för sjukfrånvaro och reparera de skador som redan skett. Med Cordinator som avtalspartner får ni en nära kontakt med vårt kompetenta team där flexibilitet, snabbhet och tillgänglighet är viktigt för oss. Vi är en godkänd leverantör inom företagshälsovård hos Försäkringskassan.

Cordinator ingår även i nätverket Riksnära Företagshälsor. Det betyder att vi kan erbjuda företagshälsovård över hela landet via våra samarbetspartners. Hos företagshälsovårdens branschorganisationen Sveriges Företagshälsor kan du läsa mer om varför en bra partner inom företagshälsa är viktigt för alla arbetsgivare.

Ett viktigt inslag i vår företagshälsovård är våra återkommande riktade hälsoundersökningar som är anpassade efter ert företags unika arbetsmiljö och behov. Det kan vara hälsokontroller (i både Linköping och Norrköping) med läkare och hälsosamtal med sjuksköterska. Vi har även anpassade hälsoundersökningar för specifika yrkesområden som t.ex. byggarbetare, elektriker, målare och frisör.

Utöver vad som ingår i dessa hälsoundersökningar kan företagen beställa tilläggstjänster efter behov och önskemål. Det kan t.ex. vara:

 • HR-stöd
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Rehabsamordning
 • Sjuk- och friskanmälantjänst
 • Förstadagsintyg
 • Kartlägga orsak till upprepad frånvaro samt rådgivning
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Uppföljning av den sjukskrivne
 • Vaccination
 • Arbets-EKG
 • Spirometri
 • Hörselkontroll
 • Synundersökning
 • Drogtest
 • PSA-prov
 • Ultraljud av hjärtat
 • Utbildning i första hjälpen, hjärt- & lungräddning
 • Cordinator Livsstilsanalys baserad på Firstbeats teknologi
 • Ergonomigenomgångar
 • Tillgång till specialistläkare
 • Dietist

Vi utför även lagstadgade medicinska hälsokontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2019:3 (tidigare AFS 2005:6) och vid behov utfärdar vi tjänstbarhetsintyg. Kontrollerna ska kontinuerligt förnyas med olika mellanrum och innehåll beroende på vad man arbetar med.
Medicinska kontroller ska anordnas vid:

 • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska anordnas vid:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm
 • arbete som innebär exponering för bly, kadmium, kvicksilver
 • arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete

Här hittar du beställningsblankett som du fyller i och tar med dig till oss vid utförande av medicinsk kontroll.

Mer information om nyheterna i AFS 2019:3 hittar du här på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs mer om vår företagshälsovård i Linköping här.

Läs mer om vår företagshälsovård i Norrköping här.

Vanliga frågor och svar om Företagshälsovård.

Kontakta gärna oss på Cordinator för frågor om innehåll, priser, aktuella datum etc.