Hälsokontroll i Linköping

Vi erbjuder hälsokontroll i Linköping.

Vi erbjuder återkommande hälsokontroller och hälsoundersökningar i Linköping anpassade efter behov och önskemål. Detta har vi gjort sedan 2004 då vi grundades i just Linköping.

Basen i vår företagshälsovård är våra återkommande hälsokontroller med läkare och hälsosamtal med sjuksköterska. Utöver vad som ingår i dessa hälsoundersökningar kan företagen beställa tilläggstjänster efter behov och önskemål. Det kan t.ex. vara:

 • Förstadagsintyg
 • Kartlägga orsak till upprepad frånvaro samt rådgivning
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Uppföljning av den sjukskrivne
 • Vaccination
 • Arbets-EKG
 • Spirometri
 • Hörselkontroll
 • Synundersökning
 • Drogtest
 • PSA-prov
 • Ultraljud av hjärtat
 • Utbildning i första hjälpen, hjärt- & lungräddning
 • Cordinator Livsstilsanalys baserad på Firstbeats teknologi
 • Ergonomigenomgångar
 • Tillgång till specialistläkare

Vi utför även lagstadgade medicinska hälsokontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2019:3 (tidigare AFS 2005:6) och vid behov utfärdar vi tjänstbarhetsintyg. Kontrollerna ska kontinuerligt förnyas med olika mellanrum och innehåll beroende på vad man arbetar med.
Medicinska kontroller ska anordnas vid:

 • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska anordnas vid:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm
 • arbete som innebär exponering för bly, kadmium, kvicksilver
 • arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete

Här hittar du beställningsblankett som du fyller i och tar med dig till oss vid utförande av medicinsk kontroll.

Mer information om nyheterna i AFS 2019:3 hittar du här på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs mer om våra hälsosamtal här.

Läs mer om hälsokontroller här.

Kontakta gärna oss på Cordinator för frågor om innehåll, priser, aktuella datum etc.  Kontakta oss så berättar vi mer

  Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

  Kontakta oss