Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder. Den nya EU-förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PUL) i Sverige och innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården.

Omfattning
Denna integritetspolicy avser behandling av personuppgifter för vilka Cordinator Medical Service AB (556677-6091) är personuppgiftsansvarig.

Integritetspolicyn omfattar inte behandling av personuppgifter som Cordinator utför i egenskap av personuppgiftsbiträde, t.ex. som ett resultat av ditt nyttjande av våra tjänster genom din försäkringsgivare. I dessa fall hänvisar vi till försäkringsgivares integritetspolicy.


Personuppgifter hos Cordinator

Cordinator är en vårdgivare och arbetar under patientdatalagen och patientsäkerhetslagen, vilket innebär att vi är skyldiga att dokumentera dina besök hos oss.

När du anlitar Cordinators tjänster så registrerar vi personuppgifter om dig för att säkra kvalitet och för att efterleva olika lagar. Dina uppgifter finns alltid kvar i Sverige. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat syfte än det som gäller ditt aktuella vårdbesök hos oss.

Dina personuppgifter (adress, telefonnummer, email-adress) kommuniceras mellan oss och den som står för kostnaden för ditt besök hos oss (arbetsgivare, försäkringsbolag), men även där endast kopplat till det ärende ditt besök hos oss avser.

I det fall du kommer via ditt försäkringsbolag har du godkänt att vi skickar information om ditt ärende vidare till dem i samband med tecknandet av försäkringen. Det sker via ett bokningssystem. Det är ditt försäkringsbolag som ansvarar för att du godkänt det arbetssättet. Om du har synpunkter eller frågor på det går det bra att kontakta oss eller ditt försäkringsbolag.

I det fall du kommer via din arbetsgivare har vi tystnadsplikt och för inte vidare någon information utan ditt godkännande.


Dina rättigheter

I det fall du själv önskar journalkopior, provsvar etc. som är kopplat till ditt besök hos oss är du välkommen att hämta dessa på plats hos oss. Kontakta oss innan så att de finns klara när du kommer och medtag legitimation. Av säkerhetsskäl mailar vi aldrig dessa uppgifter.

Vårt sätt att tänka kring dina personuppgifter är att du lånar ut dem till oss för det ärende du besöker oss och i det ärendet har vi behov och rätt att använda dem, men vi kan inte och har ingen anledning att använda dem i något annat ärende eller syfte. Detta ligger också i linje med de föreskrifter som GDPR innebär.

Du har rätt att dölja din journal för vårdgivare men då ansvarar du själv för att säga till oss om du vill att din journal ska bli tillgänglig igen. Begäran av dölj gör du hos oss via besök och legitimering.


Övrigt

Vi hoppas att vi i denna integritetspolicy har tydliggjort hur vi hanterar dina personuppgifter, men om någonting är oklart tar vi tacksamt emot feedback och besvarar frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Frågor besvaras av Erika Sjökvist, VD som nås på 070-731 6756 eller erika.sjokvist@cordinator.se samt Susanne Eckerberg, Dataskyddsombud som nås på 0707-317473 eller susanne.eckerberg@cordinator.se.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss