Hälsosamtal i Linköping och Norrköping

Cordinator erbjuder hälsosamtal i Linköping och Norrköping.

Våra hälsosamtal är hälsoundersökningar med samtal om individens hälsa. Målet med våra hälsosamtal är att främja hälsa och förebygga sjukdomar, såsom hjärt- kärlsjukdomar. Vi hjälper till och ger individen en tydlig bild av sin hälsa samt stöd i att förbättra den.

Vad är ett hälsosamtal?

Under hälsosamtalet så mäts till exempel individens blodtryck, midje- och stussmått samt längd och vikt. Individen får också svara på ett antal frågor om sin hälsa, om t.ex. om motions- respektive matvanor.

Resultatet av hälsosamtalet och dess provsvar sammanställs tillsammans med svaren från frågorna, med syfte att ge en bild av olika frisk- och riskfaktorer som påverkar hälsan. Detta används som utgångspunkt vid bedömningen och hälsosamtalets slutsats.

Basen i vår företagshälsovård är våra återkommande hälsokontroller med läkare och hälsosamtal med sjuksköterska. Utöver vad som ingår i dessa hälsoundersökningar kan företagen beställa tilläggstjänster efter behov och önskemål. Det kan t.ex. vara:

 • Förstadagsintyg
 • Kartlägga orsak till upprepad frånvaro samt rådgivning
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Uppföljning av den sjukskrivne
 • Vaccination
 • Arbets-EKG
 • Spirometri
 • Hörselkontroll
 • Synundersökning
 • Drogtest
 • PSA-prov
 • Ultraljud av hjärtat
 • Utbildning i första hjälpen, hjärt- & lungräddning
 • Cordinator Livsstilsanalys baserad på Firstbeats teknologi
 • Ergonomigenomgångar
 • Tillgång till specialistläkare

Vi utför även lagstadgade medicinska hälsokontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2019:3 (tidigare AFS 2005:6) och vid behov utfärdar vi tjänstbarhetsintyg. Kontrollerna ska kontinuerligt förnyas med olika mellanrum och innehåll beroende på vad man arbetar med.
Medicinska kontroller ska anordnas vid:

 • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska anordnas vid:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter
 • arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm
 • arbete som innebär exponering för bly, kadmium, kvicksilver
 • arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete

Här hittar du beställningsblankett som du fyller i och tar med dig till oss vid utförande av medicinsk kontroll.

Mer information om nyheterna i AFS 2019:3 hittar du här på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs mer om hälsokontroller här.

Kontakta gärna oss på Cordinator för frågor om innehåll, priser, aktuella datum etc.  Kontakta oss så berättar vi mer

  Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

  Kontakta oss