Frågor och svar om Företagshälsovård

Nedan är några vanliga frågor och svar kring företagshälsovård i Sverige.

Vi på Cordinator Medical Service har erbjudit kvalitativ och kundanpassad företagshälsovård i Östergötland sedan 2004. Sedan vi grundades 2004 i Linköping så har vi jobbat varje dag för att erbjuda anpassade upplägg för varje företag. Detta för att varje företag är unikt och därmed även behoven kring företagshälsovård.

Nedan har vi samlat några vanliga frågor och svar kring Företagshälsovård i Sverige:

Måste ett företag ha företagshälsovård?
Att ha avtal med företagshälsovården är inte obligatoriskt, men om arbetsgivarens kompetens inte räcker för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering måste arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. Läs mer här.

Vad är företagshälsovård enligt arbetsmiljölagen?
Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren se till att det finns företagshälsovård att tillgå för de anställda beroende på hur arbetsförhållandena ser ut och vad som krävs på den enskilda arbetsplatsen. Läs mer här.

När ska man använda företagshälsovården?
Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet. Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Läs mer här.

Har företagshälsovården tystnadsplikt?
Självklart.

Kan arbetsgivare få ut journal?
Arbetsgivaren har inte rätt att kräva att se din journal och vi lämnar givetvis inte ut den eftersom den omfattas av sträng sekretess. Endast den som deltar i vården av dig har rätt att läsa din journal, som alltid inom svensk sjukvård.

Vilka har tillgång till företagshälsovård?
Inom den offentliga sektorn är företagshälsovård obligatoriskt enligt kollektivavtal. Inom den privata sektorn uppger ca 2/3 av alla sysselsatta att de har tillgång till företagshälsovård.

Hur finansieras företagshälsovård?
Det finns ingen offentlig finansiering av företagshälsovården, det är arbetsgivaren som beställer och betalar för företagshälsans tjänster. En del större företag (framförallt inom industrin), regioner, landsting och kommuner samt försvarsmakten har sin egen inbyggda företagshälsa men majoriteten av Sveriges arbetsgivare har ett avtal med ett externt företag som bedriver företagshälsovård, såsom med oss på Cordinator Medical Service.

Kontakta gärna oss på Cordinator för frågor

    Kontakta oss så berättar vi mer

    Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

    Kontakta oss