Covid-19 antigentest (snabbtest) i Linköping och Norrköping

Vi på Cordinator Medical Service erbjuder antigentest till företag i Linköping och Norrköping med omnejd, för att inom en timme (oftast snabbare) ge svar på om en person har covid-19 (coronaviruset).

Cordinator erbjuder sedan tidigare antikroppstest. Nu erbjuder vi även antigentest till arbetsgivare (ej privatpersoner) som är i behov av att kontinuerligt säkerställa att det inte finns medarbetare som är smittade med covid-19 på arbetsplatsen.

Antigentest är ett snabbtest som inom en timme (oftast snabbare) visar om någon i personalen bär på viruset. Det är ett bra komplement till den storskaliga PCR-testningen när det finns behov av ökad testkapacitet eller snabbt provsvar. Cordinator erbjuder antigentest ute på arbetsgivarens arbetsplats eller på förbokade tider på vår mottagning i Linköping eller Norrköping. Testet kan beställas för hela arbetsgrupper och verksamheter, men inte för enskilda personer. Provtagning utförs enbart på helt symptomfria personer.

Resultaten av antigentesten ger en nulägesbild om arbetstagaren bär på smitta eller inte och kan användas som smittskyddsåtgärd för att minska coronavirusets spridning på arbetsplatsen. Läs mer här vad Folkhälsomyndigheten säger om antigentest.

Kontakta oss gärna för mer info, upplägg och aktuellt pris för just ert behov.

Vanliga frågor & svar om antigentest

Vad är skillnaden mellan ett antikroppstest och ett antigentest?
Antikroppstestet är ett serologiskt test som påvisar antikroppar. Testet kan påvisa om en person har genomgått en Covid-19 infektion och därefter bildat antikroppar mot viruset. Antigentestet visar om du har Covid-19 just nu. Testet mäter förekomst av vissa proteinstrukturer (äggviteämnen) som är unika för SARS-CoV-2, vilket är det virus som orsakar Covid-19.

Vem har tagit fram antigentestet?
Leverantör är det globala diagnostikföretaget Abbott och själva testet heter PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE. Testet är CE-märkt och godkänt av WHO (Världshälsoorganisationen).

Vad har antigentestet för tillförlitlighet (sensitivitet och specificitet)?
Antigentestet har en tillförlitlighet på, sensitivitet 93,3 % (98,2 % för prover med Ct-värden ≤ 33) och specificitet 99,4 %.

Vad är sensitivitet och specificitet?
Sensitivitet är sannolikheten för ett positivt testresultat när man har sjukdomen. Specificitet är sannolikheten för negativt testresultat när man är frisk.

Hur tar man ett antigentest?
Antigentestet tas som ett borstprov från nasofarynx via näsan, då viruset framförallt förökar sig i svalgväggen i början av sjukdomen (NPH-prov).

Vem får ta testet?
Följande påståenden måste stämma in på dig för att få komma till provtagningen och ta testet:

• Jag känner mig fullt frisk och har inte något av följande symtom: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, lukt-och smakbortfall, diarré.

• Jag har inte testats positiv för covid-19 de senaste 7 dagarna.

• Jag har inte haft nära kontakt med någon som har covid-19 de senaste 7 dagarna.

• Svenskt personnummer (tag med legitimation)

Vad innebär ett positivt eller negativt resultat?
Oavsett vilket resultat man får är det fortsatt väldigt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridningen.

Ett negativt resultat utesluter inte Covid-19. Ett positivt resultat indikerar att man med stor sannolikhet har Covid-19, samt att man sannolikt är smittsam. Ett positivt resultat behöver snarast bekräftas med ett PCR-test för att räknas som bekräftad Covid-19 i smittskyddslagens mening.

Läs mer om vår ordinarie provtagning här.

Kontakta oss vid frågor om våra antigentest


    Kontakta oss så berättar vi mer

    Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

    Kontakta oss