Antikroppstest i Linköping och Norrköping

Vi på Cordinator Medical Service erbjuder antikroppstest i Linköping och Norrköping med omnejd, för att ge svar på om en person haft covid-19 (coronaviruset).

Vi på Cordinator Medical Service erbjuder antikroppstest i Linköping och Norrköping med omnejd, för att ge svar på om en person haft Covid-19 (coronaviruset).

Det finns just nu två olika typer av provtagning på marknaden för Covid-19:

1. Ett som som visar om du just nu bär på viruset (läs mer om det testet här)
2. Och ett andra som visar om du tidigare har haft sjukdomen och nu utvecklat så kallade antikroppar som kan göra att du är immun

Det är den andra typen (se 2 ovan) av provtagning som vi på Cordinator erbjuder, som alltså visar om du haft Covid-19. Vi erbjuder antikroppstestet Abbott S-SARS-CoV-2-ak (lgG) som är vetenskapligt kontrollerat och validerat samt följer Folkhälsomyndighetens nationella strategi för diagnostik av COVID-19.

Varför ska man göra ett antikroppstest?

En vanlig orsak är om din läkare t.ex. vill utesluta eller få bekräftat att du haft covid-19. Detta för att avgöra vilken behandling du behöver. Det här kan exempelvis vara om du haft en sjukdom under lång tid, eller om du haft symtom som varit svåra att tolka.

Hur funkar ett test för antikroppar?

Testet tas venöst, dvs. blodprov som tas i armvecket av behörig sjukvårdspersonal. Testet analyseras av kvalitetskontrollerat laboratorium (Swedac ackreditering).

Vad ska jag tänka på inför ett antikroppstest?

Testerna tas under våra ordinarie dropin-tider. Har du ingen remiss från någon av våra samarbetspartners uppger du att det gäller en ”privat” bokning när du kommer och betalning sker på plats med swish. Alla som önskar ta testet måste vara fullt friska och ha varit helt symtomfria i minst 14 dagar (testa sig tidigast 4 veckor efter ev. symtomdebut) för ett mer tillförlitligt resultat och för att undvika smittspridning. Cordinator följer och uppdaterar kontinuerligt nya riktlinjer i enighet med berörda myndigheter.

Är man immun om antikroppstestet visar att man haft covid-19?

När ett test visar att man har utvecklat antikroppar mot en virussjukdom så är det vanliga att det innebär att man är immun mot sjukdomen. Dock, etersom covid-19 är en ny sjukdom så vet man inte helt säkert om det är så även för denna sjukdom. Enligt Folkhälsomyndigheten är det troligt att den som testar positivt för antikroppar har visst skydd mot sjukdomen. Dock så är det ännu oklart hur starkt och långvarigt skyddet blir.

Läs mer om vår ordinarie provtagning här.

Kontakta oss vid frågor om våra antikroppstest


    Kontakta oss så berättar vi mer

    Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

    Kontakta oss