Antigentestning på arbetsplatser i Östergötland

maj 4, 2021

Just nu är smittspridningen i Östergötland ånyo i ett kritiskt skede där råd om arbete hemifrån och personlig lock down har framförts.

Som arbetsgivare är du en viktig komponent för att minska spridning av COVID-19 i samhället. Den 19 april gick Folkhälsomyndigheten ut med en uppdaterad vägledning om snabbtester som ett sätt att minska risken för spridning – men vad bör du som arbetsgivare tänka på när det gäller snabbtester och vad behöver du vidta för åtgärder?

– Om personalen inte kan arbeta hemifrån utan behöver ha nära kontakt med andra kan regelbunden screening användas som ett komplement till övriga skyddsåtgärder. Det ökar möjligheten att hitta personer som inte upplever sig ha symtom på COVID-19 och hantera det tidigt, säger Karin Tegmark Wisell, biträdande statsepidemiolog och chef för avdelningen för mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten.

Regelbunden snabbtestning, även kallad screening eller antigentestning, är en kompletterande åtgärd för att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Syftet är att upptäcka smitta hos personer som inte upplever sig ha symtom. Vi på Cordinator hjälper gärna arbetsgivare med detta och testet vi använder heter PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID TEST DEVICE som är framtaget av Abbott. Testet är CE-märkt och godkänt av WHO (Världshälsoorganisationen) och genomförs med ett swab i näsan och analyseras med svar inom en timme (oftast snabbare). Svaret erhålles digitalt i kundens personliga journal.

Vid screening på arbetsplatsen bör testet vara frivilligt för arbetstagaren och ett komplement till andra skyddsåtgärder. Screening med antigentester ska alltså inte ersätta övriga skyddsåtgärder och arbetsgivaren behöver utarbeta en handlingsplan där det ingår att se till att kompetens att utföra screening och rutiner för hantering av provsvar finns på plats.

• Screening är frivillig och regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare.
• Arbetsgivare som planerar att använda screening behöver ha rutiner för hur testresultaten ska dokumenteras. Sådan dokumentation är viktig för att kunna utvärdera om screeningens syfte har uppnåtts. Vi på Cordinator kan lämna en övergripande rapport på företagsnivå och den enskilde personen får sitt svar i en privat journal.
• Arbetsgivaren bör informera arbetstagaren om att screening inte ersätter den testning som görs då den individuella arbetstagaren misstänker sjukdom, vid symtom eller vid smittspårning (s.k. PCR-testning).

Vi på Cordinator erbjuder antigentestning på plats hos våra företagskunder. Har du har frågor eller önskemål är du välkommen att kontakta Erika Sjökvist, operativ chef på telefon 0707-316756 eller erika.sjokvist@cordinator.se

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss