Utbildning i farliga ämnen för fransstylister och nagelterapeuter

januari 22, 2016

Du som arbetar med fransförlängning eller som nagelterapeut använder en del kemikalier som kan ge både kortvariga och långvariga besvär eller sjukdomar. Det som nyligen har uppmärksammats är lim som innehåller så kallade cyanoakrylater. Eftersom dessa kan leda till allergi, luftvägsbesvär och astma har Arbetsmiljöverket gett ut bestämmelser om hur du kan arbeta med ämnen som innehåller cyanoakrylater på ett säkert sätt.

De nya bestämmelserna betyder att du som arbetar mer än 30 minuter per vecka med cyanoakrylater måste:

  • Delta i en utbildning som ger ett kursintyg.
  • Gå igenom läkarundersökning för att få tjänstbarhetsintyg.

Cordinator Medical Service har tagit fram en skräddarsydd utbildning vars innehåll bygger på Arbetsmiljöverkets bestämmelser för fransstylister och nagelterapeuter. Cordinator erbjuder också de lagstadgade medicinska kontroller som krävs för att få arbeta med cyanoakrylater och metaakrylater.

Utbildningens mål

Efter genomgången utbildning ska du:

  • Ha kunskap om hur kemiska riskkällor kan påverka vår hälsa.
  • Ha kunskap om i vilken typ av produkter hälsopåverkande kemiska ämnen förekommer.
  • Ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter, Reach och CLP.
  • Veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de ska hanteras.
  • Ha kunskap om hur man riskbedömer exponering av kemiska produkter på arbetsplatsen.
  • Veta hur du skyddar dig själv och dina medarbetare från hälsofarlig exponering av kemiska riskkällor för att undvika ohälsa och sjukdom.

Utbildningen ger dig ett kursintyg som är giltigt i fem år från utbildningstillfället. Utbildningen kommer att genomföras under våren och intresseanmälan görs till:

Jan.brandinger@cordinator.se eller på telefon 013-465 80 60

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss