Rekommendationer om insatser för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa

oktober 26, 2015

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för omkring 40 procent av alla sjukfall. I dag finns forskning som visar vilka metoder som ger bäst resultat för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Forskningsresultaten har nu sammanställts till evidensbaserade riktlinjer för företagshälsan.

Så kan du som arbetsgivare förebygga psykisk ohälsa

  • Se till att det finns tydliga och tillämpbara policydokument och riktlinjer om fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det är väl känt att risken för psykisk ohälsa ökar om policy saknas eller inte följs. Cheferna har en nyckelroll för att det förebyggande arbetet ska fungera och behöver stöd och utbildning för uppdraget.
  • Regelbunden kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön är ett bra verktyg om den genomförs med evidensbaserade metoder och vetenskapligt kvalitetssäkrade frågeformulär. Forskningen visar att kartläggning som följs upp enligt survey feedback-tekniken förbättrar ledarskap och organisationsklimat.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är depression, ångest, utmattningssyndrom och andra typer av stressrelaterade besvär. Att ohälsan är arbetsrelaterad betyder inte att det finns några enkla samband mellan arbetet och de psykiska besvären. Ofta är det en kombination av faktorer i arbetslivet och privatlivet som ligger bakom.

Oavsett orsaken till besvären kan insatser från arbetsgivaren och företagshälsan göra stor skillnad, både för individen och för arbetsförhållandena.

Cordinator erbjuder dig som arbetsgivare möjligheten att svara upp mot Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter avseende organisatorisk och social arbetsmiljö. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Läs mer här om föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss