Systematiskt arbetsmiljöarbete – När behövs medicinska kontroller för handintensivt arbete eller arbete med vibrerande verktyg eller maskiner?

september 11, 2023

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

SAM-hjulet beskriver några återkommande aktiviteter i systematiskt arbetsmiljöarbete. Den centrala aktivitetskedjan består av att:

1. undersöka arbetsmiljön
2. bedöma risker
3. vidta åtgärder
4. kontrollera åtgärderna

Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De återkommande aktiviteterna om riskbedömning och arbetsmiljöåtgärder illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. Andra viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet som är viktiga är rutiner, fördelning av uppgifter och behovet av kunskaper.

Att tänka på vid riskbedömningar på er arbetsplats gällande belastningsergonomi

Belastningsergonomi är exempel på belastande arbetsuppgifter där riskbedömning behövs. Arbetsgivaren ska undersöka om arbetstagarna utför arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande på grund av arbetsställningar, vibrationer, arbetsrörelser, manuell hantering, repetitivt eller handintensivt arbete.

Arbetsgivaren ska bedöma om belastningarna enskilt eller i kombination kan innebära risk för skador i rörelseorganen och på stämbanden. Använda gärna Arbetsmiljöverkets checklista för bedömning.

Riskerna ska bedömas utifrån belastningarnas duration (hur länge), frekvens (hur ofta) och intensitet (hur mycket). I bedömningen ska fysiska, organisatoriska och psykosociala faktorer i arbetsmiljön beaktas. Bestämmelser om åtgärder, uppföljning och dokumentation av riskbedömningen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. I samma föreskrifter finns även bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att vid behov anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån. (AFS 2019:8)

Kontakta gärna oss på Cordinator för rådgivning vid olika riskbedömningar och funderingar om medicinska kontroller för handintensivt arbete eller arbete med vibrerande verktyg eller maskiner behöver göras.

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss