Kliniska prövningar

Kliniska prövningar i fas III-IV godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Kliniska prövningar är undersökningar som syftar till att säkerställa effekt och säkerhet av nya läkemedel och andra nya produkter. Det kan också vara en utvärdering av någon annan typ av behandling, t.ex. en kirurgisk metod, strålbehandling, sjukgymnastik, speciella dieter, medicinteknisk utrustning m.m.

De kliniska prövningarna är en förutsättning för att myndigheter ska kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt. En nära samverkan mellan hälso- och sjukvård, företag och universitet/högskolor är en förutsättning för att kliniska prövningar ska kunna genomföras.

Vi på Cordinator erbjuder projektledning, rådgivning, genomförande och rapportering av kliniska prövningar i fas III-IV. Alla läkemedelsprövningar vi deltar i är godkända av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

Följande kliniska studier pågår hos oss just nu på vår klinik i Linköping:

Anmäl gärna ditt intresse att delta i studie genom att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.


    Du kan också ringa oss på telefon 0707 – 597 906 (lämna gärna röstmeddelande om vi inte svarar så ringer vi upp) eller mejla direkt till forskningsperson@cordinator.se där du anger namn, e-post, mobilnummer och övrig info som t.ex. vilken studie du önskar delta i.

    Kontakta oss så berättar vi mer

    Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

    Kontakta oss