Hjärtscreening idrottande ungdomar

oktober 4, 2023

En hjärtscreening är en översiktsundersökning av hjärtat för att man ska kunna upptäcka eventuella hjärtsjukdomar och hjärtfel, undersökningen kan därför vara viktigt för att förhindra plötslig hjärtdöd bland idrottare. Det har uppskattats att 1-3 fall per 100 000 idrottare och år drabbas av plötslig hjärtdöd. Hård fysisk belastning kan vara en utlösande faktor för de som har en underliggande hjärtsjukdom. Bland idrottare under 35 år verkar plötslig hjärtdöd vara vanligare än hos jämnåriga icke-tränande. Hos idrottare yngre än 35 år är den bakomliggande orsaken främst medfödda eller nedärvda hjärtsjukdomar.

Undersökningen
Majoriteten av hjärtsjukdomar går att upptäcka med hjälp av en hjärtscreening. Undersökningen består av hälsoformulär, EKG och läkarundersökning av Kardiolog. EKG-bilden hos en vältränad idrottare kan likna utseendet vid vissa bakomliggande hjärtsjukdomar. Den som tolkar EKG-undersökning bör därför ha särskild kunskap om detta för att undvika felaktiga slutsatser, vilket vår Kardiolog har.
Vid avvikande resultat från screeningen kan vidare undersökning med ultraljud och i vissa fall provtagning behöva göras till en merkostnad.

UEFA och Svenska Fotbollsförbundet
UEFA har krav på att alla spelare ska genomgå vissa medicinska undersökningar (enligt UEFA Medical Regulations). Detta är för att tillse spelarnas hälsa och t.ex. kunna upptäcka eventuellt dolda sjukdomar. Du som är aktuell att bli uttagen till ett landslag som ska spela i en UEFA-tävling måste se till att du årligen är undersökt enligt dessa krav.
Hjärtscreening på Cordinator är i enlighet med anvisningar från Svenska Fotbollsförbundet och är riktad till idrottande ungdomar. Är du intresserad eller har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss