Har du KOL men inte hjärtsjukdom?

augusti 24, 2022

Vi söker nu studiedeltagare 40 år eller äldre med KOL-diagnos till en klinisk studie. Syftet med studien är att undersöka om behandling med Metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL kan minska risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockerare, har hjärtsjukdom eller har haft en stroke. Studien pågår i drygt ett år och innebär tre klinikbesök och en telefonuppföljning.

För mer information eller intresseanmälan är du välkommen att kontakta Cordinator Medical Service på telefon 0707 – 597 906 (lämna röstmeddelande om vi inte svarar så ringer vi upp) eller e-post forskningsperson@cordinator.se.

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Ansvarig läkare: Daniel Wilhelms

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss