Har du ett diabetesfotsår och vill delta i en studie?

mars 4, 2022

Studie med nytt läkemedel för svårläkta diabetiska fotsår
Ilya Pharma AB i Uppsala har utvecklat ett läkemedel för förbättrad läkning av akuta och kroniska sår. Läkemedlet är en vätska som droppas i såret innan förbandet läggs på.

Vem kan delta?
Det är ett antal kriterier som ska uppfyllas för att delta i studien. Detta är huvudkriterierna:

  • Män och kvinnor från 18 år och uppåt
  • Diabetes typ 1 eller 2
  • Du ska ha ett diabetiskt fotsår som du haft i minst 6 veckor men inte längre än 1 år
  • Icke-rökare (måste ha slutat röka för minst 8 veckor sedan)
  • Inte är gravid eller ammande

Hur går det till?
Studien genomförs hos Cordinator Medical Service, Brigadgatan 26 i Linköping och är indelad i 4 faser:

  • De första veckorna tas prover och undersökningar utförs för att se att du uppfyller kriterierna för studien.
  • Behandlingen pågår 1 månad, då läkemedlet droppas i såret vid 16 tillfällen.
  • Uppföljning i 5 månader, då vissa besök är på sjukhuskliniken, och andra besök kommer att ske via telefon eller videomöte.
  • Därefter uppföljning 1 gång/år under 5 år, då du har kontakt med din studieläkare eller studiesköterska via telefon eller videomöte.

Godkännande från myndigheter, samtycke och sekretess
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Din medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Du har rätt till full integritet och all information som samlas i denna studie är konfidentiell enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.

Mer information eller intresseanmälan?
Kontakta oss gärna via forskningsperson@cordinator.se eller på telefon 0707-597 906 (lämna ett röstmeddelande om vi inte svarar så ringer vi upp).

Studieansvarig forskningssköterska: IngMarie Jarnhed Andersson
Ansvarig läkare: Daniel Wilhelms

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss