Cordinator utför tjänstbarhetsintyg för mast- och stolparbete – lagstadgad medicinsk kontroll

september 12, 2019

Cordinator erbjuder hälsokontroller (där många är lagstadgade) som är en del i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Vi utför kontrollerna med specialistutbildad personal på våra mottagningar i Linköping och Norrköping. Efter utförda tester och kontroller utfärdas tjänstbarhetsintyg.

För arbete med mast- och stolparbete krävs en årlig lagstadgad hälsoundersökning (med eller utan arbets-EKG) för personer som skall arbeta på höjd som överstiger 13 m i mast eller stolpe enligt AFS 2000:6 Mast- och stolparbete samt AFS 2005:6 § 41 – § 45 Medicinska kontroller i arbetslivet. Undersökningen ligger till grund för bedömning av den undersöktes tjänstbarhet för mast- och stolparbete.

Undersökningarna görs med högst ett års mellanrum. Arbetsprov (arbets-EKG) ingår åldersrelaterat enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (<40 år vart 5:e år, 40-49 år vartannat år och årligen på personer > 50 år).

Andra lagstadgade hälsokontroller som ska utföras av läkare som utfärdar ett tjänstbarhetsintyg och som kontinuerligt ska förnyas är:

– Bly – vart 3:e år

– Dykeriarbete – beroende på den anställdes ålder

– Fibrosframkallande damm (asbest & kvarts) – vart 3:e år

– Härdplastarbete – beroende på vilken härdplast

– Joniserande strålning – vart 3:e år, årlig periodisk kontroll med hälsodeklaration

– Kadmium – vart 3:e år

– Mast- och stolparbete – varje år

– Rök- och kemdykning – varje år

​Följande kontroller är obligatoriska för arbetsgivaren att erbjuda men frivilliga för arbetstagaren att genomföra (rekommenderas dock av Arbetsmiljöverket):

– Buller – beroende på nivån av bullerexponeringen

– Nattarbete – beroende på den anställdes ålder och arbetsschema

– Vibrationer – vart tredje år

Utförlig information om samtlig lagstadgade hälsokontroller hittar du här på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kontakta gärna oss på Cordinator för frågor om innehåll, priser, aktuella datum etc.

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss