Cordinator utför tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster – lagstadgad medicinsk kontroll

september 14, 2019

Cordinator erbjuder hälsokontroller (där många är lagstadgade) som en del i företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Vi utför kontrollerna med specialistutbildad personal på våra mottagningar i Linköping och Norrköping. Efter utförda tester och kontroller utfärdas tjänstbarhetsintyg.

Vid arbete med härdplaster är medicinska kontroller obligatoriska och kontrollerna ska ske innan arbetet påbörjas samt 3-6 månader efter arbetets början.

Därefter görs de medicinska kontrollerna minst vartannat år. Vid besvär görs kontrollerna oftare.

Andra lagstadgade hälsokontroller som ska utföras av läkare som utfärdar ett tjänstbarhetsintyg och som kontinuerligt ska förnyas är:

– Bly – vart 3:e år
– Dykeriarbete – beroende på den anställdes ålder
– Fibrosframkallande damm (asbest & kvarts) – vart 3:e år
– Härdplastarbete – beroende på vilken härdplast
– Joniserande strålning – vart 3:e år, årlig periodisk kontroll med hälsodeklaration
– Kadmium – vart 3:e år
– Mast- och stolparbete – varje år
– Rök- och kemdykning – varje år

Följande kontroller är obligatoriska för arbetsgivaren att erbjuda men frivilliga för arbetstagaren att genomföra (rekommenderas dock av Arbetsmiljöverket):

– Buller – beroende på nivån av bullerexponeringen
– Nattarbete – beroende på den anställdes ålder och arbetsschema
– Vibrationer – vart tredje år

Utförlig information om samtlig lagstadgade hälsokontroller hittar du här på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Kontakta gärna oss på Cordinator för frågor om innehåll, priser, aktuella datum etc.

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss