Cordinator erbjuder utökad hälsoundersökning (KOL – Kronisk obstruktiv lungsjukdom)

januari 15, 2015

Cordinator har sedan länge ett nära samarbete med läkare Ulf Dahlberg, Specialist inom allmänmedicin. Ulf har lång erfarenhet av KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom).

KOL är en sjukdom som ökar dramatiskt och för personer mellan 45 och 65 år är prevalensen 10 % och den ökar med stigande ålder. Sjukdomen utvecklas smygande och patienten upplever därför ofta inte sina andningsproblem som påtagliga vilket medför att patienten inledningsvis inte ser behov av läkarkontakt. Detta leder i sin tur till kraftigt försämrad lungfunktion innan man besöker läkare.

Vad är orsaken till KOL?

 • Den absolut vanligaste orsaken är rökning. Minst 50 % av de som röker utvecklar spirometriförändringar som vid KOL.
 • Passiv rökning
 • Luftföroreningar
 • Luftvägsinfektioner i barndomen
 • Bronkiell hyperreaktivitet
 • Atopi
 • Alfa-1-antitrypsinbrist – kan leda till emfysem, även hos personer som inte röker.

Vilka symtom leder KOL till?

 • Andningsbesvär – i början inga eller lätta. Därefter andnöd vid ansträngning, vid svår KOL även i vila.
 • Hosta
 • Slem
 • Pip och väsningar – varierar i omfattning.
 • Cyanos och perifera ödem – kan uppträda

Symtomen ökar med svårighetsgraden av KOL varför tidig upptäckt är viktig.

För dig som idag gör regelbundna hälsokontroller hos Cordinator kan vi nu erbjuda en utökad undersökning som även inriktar sig på att upptäcka KOL i ett tidigt skede.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss