Besväras du av torra slemhinnor i näsan?

januari 13, 2022

Cordinator Medical Service AB söker personer över 18 år och som besväras av torra slemhinnor i näsan till en forskningsstudie. Syftet med studien är att utvärdera effekten och säkerheten vid behandling med en nässpray under åtta veckor jämfört med placebo/icke verksam substans.

Studien omfattar fyra besök på kliniken under 8-10 veckor. Behandlingen liksom alla besök som ingår i studien är kostnadsfria. Ersättning för resor till och från kliniken samt ersättning för genomförda studiebesök utgår.

För mer information och ev. anmälan är du välkommen att kontakta
Cordinator Medical Service på telefon 0707 – 597 906 (lämna gärna röstmeddelande om vi inte svarar så ringer vi upp) eller e-post forskningsperson@cordinator.se.

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De personuppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 2016/679. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss