AFA Försäkring godkänner Cordinator som utbildningsanordnare av arbetsmiljöutbildningar

december 8, 2020

Nu har AFA Försäkring (som ägs av arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK) godkänt och anslutit Cordinator som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar. För dig som arbetsgivare innebär det att du kan söka stöd för upp till 70% av kostnaden då du beställer arbetsmiljöutbildning som utförs av Cordinator och som riktar sig mot chefer, skyddsombud eller arbetsmiljöombud. Här kan du läsa mer hur stödet hos AFA fungerar.

Kontakta gärna oss på Cordinator om du har några frågor eller önskar en skräddarsydd utbildning. Nedan listas några av de utbildningar vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners:

• SAM i praktiken
• Riskbedömning
• Arbetslivsinriktad rehabilitering
• Skiftarbete och hälsa
• Öppet kontor – om att inreda och arbeta tillsammans
• Vidareutbildning för skyddsombud
• Fysiska och psykiska belastningsfaktorer
• Chefens arbetsmiljöansvar
• Belastningsergonomi vid distansarbete
• Belastningsergonomi på arbetsplatsen
• OSA
• Alkohol och droger på arbetsplatsen
• Rehabiliteringsansvaret
• Kemiska arbetsmiljörisker, allergiframkallande ämnen (lagkrav) – för chefer, skyddsombud och medarbetare
• Kemiska arbetsmiljörisker allmänt – för chefer, skyddsombud och medarbetare
• Hälsorisker med Buller och Vibrationer, riskbedömning och åtgärder – för chefer, skyddsombud och medarbetare
• Hälsorisker med Kvartsdamm, riskbedömning och åtgärder – för chefer, skyddsombud och medarbetare
• Grundläggande arbetsmiljöutbildning – för chefer och skyddsombud
• Systematiskarbetsmiljöarbete, SAM – för chefer och skyddsombud
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Hälsofrämjande ledarskap
• Friskfaktorer i arbetslivet
• Mobbning och kränkande särbehandling
• Konfliktkunskap och konflikthantering
• Psykologisk trygghet och säkerhetskultur
• Organisations-, verksamhets- och förändringskunskap
• Företagskultur och värderingar
• Arbetsgruppens psykologi och sociala processer
• Förtroendefullt samarbete och kommunikation
• Arbetsrelaterad stress – undersök och åtgärda

Ni hittar oss här

Cordinator Medical Service AB

Brigadgatan 26,
587 58 Linköping
Tel: 013-465 80 60

Södra Promenaden 32
603 53 Norrköping
Tel: 011-474 86 60

E-post: info@cordinator.se

Kontakta oss så berättar vi mer

Vill du veta mer om vad vi på Cordinator kan hjälpa dig och ditt företag med så ring eller mejla oss.

Kontakta oss